Created jtemplate joomla templates

TodayToday46
YesterdayYesterday97
All DaysAll Days749204

Asmens duomenų apsauga

Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, juridinio asmens kodas 191759894, buveinės adresas Gedimino pr. 56, Vilnius, tel. 8 706  65105, el. p. ombuds@lrski.lt.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, Seimo kontrolierių įstaigoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nustatytoms užduotims įgyvendinti (išskyrus informacinių technologijų klausimus), į kurį galima kreiptis telefonu 8 706  65125 arba rašyti elektroninio pašto adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Detalesnė informacija rengiama 

 

 

 

© The Seimas Ombudsmen's Office of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (fax)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
State budget office
Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 191759894