Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių13
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė821454

Įstaigos patarėja

Kita informacija:
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. vykdo veiklos stebėjimą, ar tinkamai ir pagal nustatytus terminus darbuotojai vykdo įstaigos vadovo skiriamus pavedimus bei nustatytas užduotis;
2. Įstaigos vadovo pavedimu kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi įstaigos vadovo įsakymų ir kitų teisės aktų, vertina darbo organizavimo ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;
3. Įstaigos vadovo pavedimu analizuoja įstaigos veiklos trūkumus ir siūlo įstaigos vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
4. vykdo įstaigos duomenų apsaugos pareigūno (teisininko) Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nustatytas užduotis;
5. Įstaigos vadovo pavedimu rengia procesinius dokumentus (ieškinius, skundus, atsiliepimus ir kt.), susijusius su Seimo kontrolierių įstaigos veikla ir darbo organizavimu, teismams;
6. pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos darbuotojus ir su jais bendradarbiauja, analizuojant teisės aktų projektus.
7. pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
8. analizuoja įstaigos strateginio plano dokumentus ir vykdymo rezultatus, teikia įstaigos vadovui informaciją šiais klausimais;
9. siekdamas vieningos praktikos ir profesinio tobulėjimo, pagal kompetenciją palaiko profesinius ryšius vidaus veiklos audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
10. tobulindamas kvalifikaciją, analizuodamas Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, teikia Įstaigos vadovui informaciją bei pasiūlymus, susijusius su atliekamomis pareigomis.
11. vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
 
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (teisės magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti trejų metų teisinio darbo stažą;
3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;
4. išmanyti civilinį, administracinį ir baudžiamąjį procesą, turėti patirties rengiant teismui procesinius dokumentus;
5. išmanyti tarptautinę ir nacionalinę institucinę žmogaus teisių gynimo sistemą;
6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų ne žemesniu kaip B1 lygiu;
7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
8. gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį