Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių53
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė832025

Žmogaus teisių vyriausiasis konsultantas

Kita informacija:

Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisių vyriausiasis konsultantas vykdo šias funkcijas:

1. stebi, analizuoja ir rengia apžvalgas įstaigos vadovui apie bendrą valstybės ir tarptautinę politinę, žmogaus teisių padėtį, svarbiausius tarptautinius ir Lietuvos Respublikos valstybės gyvenimo įvykius;

2. analizuoja Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvai pateiktas rekomendacijas žmogaus teisių klausimais;

3. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl projektų, kuriuos, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvai pateiktas rekomendacijas, Seimo kontrolierių įstaiga galėtų inicijuoti ar vykdyti;

4. konsultuoja, teikia siūlymus įstaigos vadovui nacionalinės žmogaus teisių institucijos akreditavimo klausimais;

5. analizuoja ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, kad Seimo kontrolierių įstaiga atitiktų Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtintus Paryžiaus principus;

6. teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl žmogaus teisių padėties stebėsenos priemonių plėtros;

7. teikia siūlymus rengiant bendras ir temines ataskaitas bei apžvalgas žmogaus teisių ir laisvių padėties klausimais, vadovui pavedus, dalyvauja vykdant kankinimų prevencijos veiklą;

8. analizuoja ir teikia siūlymus įstaigos vadovui dėl įstatymų projektų žmogaus teisių ir laisvių požiūriu vertinimo, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių ir laisvių dokumentus;

9. teikia siūlymus įstaigos vadovui ir dalyvauja bendradarbiaujant su kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis, vykdančiomis žmogaus teisių padėties stebėseną, renka informaciją apie jų patirtį ir veiklą;

10. teikia siūlymus įstaigos vadovui ir dalyvauja bendradarbiaujant su Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis žmogaus teisių srityje;

11. teikia siūlymus, vadovo pavedimu dalyvauja rengiant Seimo kontrolierių įstaigos strateginius veiklos planus, metines Seimo kontrolierių veiklos ataskaitas;

12. vykdo kitus Seimo kontrolierių pavedimus, susijusius su Seimo kontrolierių funkcijų atlikimu.

Darbuotojas, einantis Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisių vyriausiojo konsultanto  pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį universitetinį išsilavinimą;

2. puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir su Seimo kontrolierių veikla susijusius teisės aktus;

3. turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį žmogaus teisių srityje;

4. puikiai išmanyti Jungtinių Tautų ir Europos Tarybos institucines žmogaus teisių sistemas ir šių organizacijų aktus žmogaus teisių srityje;

5. puikiai išmanyti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos patvirtintus Paryžiaus principus ir nacionalinės žmogaus teisių institucijos akreditavimo procesą, kankinimų prevencijos veiklą;

6. turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;

7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių ir anglų kalbomis, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį