Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių14
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių101
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė824370

Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kita informacija:

 

 

Informacinių technologijų sistemų administratorius vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina Įstaigos informacinių technologijų vystymo strategijos įgyvendinimą;

2. stebi ir vertina fizinę kompiuterinės technikos būklę, vykdo einamąją priežiūrą, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jos atnaujinimo;

3.  šalina įstaigos kompiuterių tinklo veiklos sutrikimus;

4. prireikus parengia darbui Įstaigos darbuotojų kompiuterius, kad jie galėtų efektyviai naudotis kompiuterine ir programine įranga;

5 rengia informacinių technologijų, programinės įrangos įsigijimo, taip pat užsakomųjų darbų, susijusių su programinės įrangos projektavimu, aptarnavimu ir atnaujinimu, viešųjų pirkimų užduočių projektus (technines specifikacijas) siekdamas, kad įsigyjama kompiuterinė ir programinė įranga atitiktų Įstaigos informacinės sistemos poreikius;

6. konsultuoja Įstaigos darbuotojus bendraisiais kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, suteikdamas galimybę jiems šią įrangą naudoti efektyviai;

7. registruoja informacinių technologijų ar jų komponentų veikimo problemas ir jas sprendžia; 

8. administruoja Įstaigos kompiuterinį tinklą, informacinę sistemą, elektroninio pašto, interneto ir intraneto sistemas, suteikdamas galimybę Įstaigos darbuotojams naudotis kompiuterinio tinklo teikiamomis paslaugomis ir keistis informacija; 

9. techniškai administruoja Įstaigos interneto svetainę, kad bet kuriuo metu būtų galima prisijungti prie jos ir gauti joje esančią informaciją;

10. analizuoja Įstaigos darbuotojų darbo su kompiuterine įranga įgūdžius, sistemina šiuos duomenis ir teikia pasiūlymus dėl mokymų poreikio informacinių technologijų srityje, siekdamas, kad Įstaigos darbuotojų darbo su kompiuterine ir programine įranga žinios būtų sistemingai ugdomos;

11. užtikrina sukurtų duomenų bazių apsaugą pagal LR ir ES teisės aktų reikalavimus;

12. vykdo kitus Įstaigos vadovo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį fizinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų informacinių sistemų ir kompiuterių tinklo eksploatacijos bei priežiūros darbo stažą;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą ir apsaugą, Seimo kontrolierių įstaigos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis;

4. gerai išmanyti Microsoft Windows operacines sistemas, Microsoft Exchange, Microsoft SQL server serverių programas, Microsoft Office standartines programas;  

5. išmanyti internetines technologijas, Įstaigos naudojamas kompiuterinių duomenų bazių valdymo sistemas ir kompiuterinę įrangą, mokėti valdyti jų darbą, diagnozuoti ir pašalinti jų darbo sutrikimus;

6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;  

7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį