Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių51
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė832023

Žmogaus teisių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai

 

Bendro pobūdžio Žmogaus teises ir laisves 

įtvirtinantys aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

Visuotinė Žmogaus teisių deklaracija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą

Europos socialinė chartija

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas

Vaiko teisių apsauga

Jungtinių Tautų Organizacijos Vaiko teisių konvencija

Vaiko teisių pagrindų įstatymas

Europos konvencija dėl vaiko teisių įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas

Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

 

Lygiu galimybių užtikrinimas

Lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija

Dėl nediskriminavimo skatinimo 2017– 2019 metų veiksmų plano patvirtinimas

Konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo

Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims

 

Apsauga 

nuo valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas

Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas

Neįgaliųjų teisių apsauga

Neįgaliųjų teisių konvencija

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

 

      Sveikatos apsauga

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje

 

    Privatus gyvenimas

Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatymas

 

Teisė gauti informaciją

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

 

       Teisė į mokslą

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

      Socialinės teisės

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas

Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybių socialinio draudimo pensijų įstatymas

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies išmokėjimo įstatymas

 

Teisė į darbą

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas

 

Parama būstui

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

 

Prieglobsčio prašytojų bei pabėgėlių teisės

Konvencija dėl pabėgėlių statuso

Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso

Protokolas dėl pabėgėlių statuso         

Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl užsieniečių teisinės padėties

Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas

 

Susisteminti teisės normų leidiniai

Civilinis kodeksas

Civilinio proceso kodeksas

Darbo kodeksas

Baudžiamasis kodeksas

Baudžiamojo proceso kodeksas

Administracinių nusižengimų kodeksas

Bausmių vykdymo kodeksas

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį