Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių33
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių95
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė801348

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje (toliau vadinama ir – LRSKĮ) elektroniniu paštu gautas X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau vadinama ir – Inspekcija, VDAI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), neišnagrinėjus 2017-12-13 ir 2018-06-24 jo skundų (Skundas adresuotas Inspekcijai).

2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:
2.1. „Ta pačia proga, kad jau užsiminėte apie mano 2018-06-24 Nr. 1R-5135 (2.13.) skundą, tai pastebėsiu, kad greit sukaks metai, o sprendimo, regis, vis dar nėra? (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „Nevardindamas visų vėluojančių skundų tyrimų, galiu tuo pat kartu paminėti, kad
2017-12-13 Nr. 1R-9206 (2.13) skundas, regis, vis dar be sprendimo – ar tik nebus rekordininkas?“

3. Pareiškėjas Skunde rašo:
„manau, kad tam kartui užteks ir šių poros atvejų, jog LRSKĮ pasidomėtų ir pateiktų pažymą, ar VDAI (ne)tinkamai vilkina šiuos tyrimus ir taip (ne)pažeidžia mano teisių į gerą viešą administravimą.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Seimo kontrolierius, siekdama išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į VDAI, prašydamas pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolieriaus klausimus.

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. VDAI Seimo kontrolierių informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:
5.1. „Inspekcija nagrinėdama Pareiškėjo 2017-12-13 skundą (Inspekcijoje gauta
2017-12-13, reg. Nr. IR-9206(2.13.), 2017-12-18 raštu Nr. 2R-8040(2.13.) kreipėsi į UAB „A“ [Bendrovė-1] dėl Skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos pateikimo.
Negavus atsakymo, Inspekcija 2018-01-10 raštu Nr. 2R-I80(2.13.) pakartotinai
kreipėsi į Bendrovę-1 dėl Skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos pateikimo. Atsakymas iš Bendrovės-1 Inspekcijoje buvo gautas 2018-01-24, reg. Nr. 1R-600(2.13.).“
5.2. „Kadangi Bendrovė-1 neigė Pareiškėjui siuntusi Skunde nurodytą nepageidaujamą elektroninio pašto pranešimą, Inspekcija 2018-01-31 raštu Nr. 2R-687(2.13.) kreipėsi į AB „B“ [Bendrovė-2] dėl Skundo nagrinėjimui reikalingos informacijos pateikimo, iš kurios atsakymas buvo gautas 2018-02-12, reg. Nr. l R-1047(2.13.). Bendrovė-2 nurodė neturinti informacijos, kam priklausė tam tikras IP adresas nurodytu laiku, todėl Inspekcija 2018-02-19 raštu Nr. 2R-1191(2.13.) pakartotinai kreipėsi į Bendrovę-2, iš kurios atsakymas buvo gautas 2018-03-02 (Inspekcijos reg. Nr. 1R-1648(2.13.)).“
5.3. „Inspekcija 2018-02-12 raštu Nr. 2R-1012(2.13.) informavo Pareiškėją apie skundo nagrinėjimo eigą bei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (redakcija galiojusi iki 2018-07-15) (toliau – ADTAĮ) 49 straipsniu, pratęsė skundo nagrinėjimo terminą ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytam terminui.“
5.4. „Gavusi atsakymą iš Bendrovės-2, Inspekcija 2018-03-07 raštu Nr. 2R-1700(2.13.) ir 2018-04-10 raštu Nr. 2R-2569(2.13.) kreipėsi į UAB „C“ [Bendrovė-3]. Negavus atsakymo iš Bendrovės-3, Inspekcija 2018-04-30 raštu Nr. 2R-3074(2.13.) kreipėsi į AB D dėl pašto siuntų, kuriomis Bendrovei-3 Inspekcija siuntė aukščiau nurodytus raštus, įteikimo.“
5.5. „Atsakymas iš AB „D“ Inspekcijoje buvo gautas 2018-05-11, reg.
Nr. 1R-3528(2.13.). Inspekcija 2018-05-16 raštu Nr. 2R-3480(2.13.), 2018-06-01 raštu
Nr. 2R-3902(2.13.) ir 2018-06-21 raštu Nr. 2R-4180(2.13), siųstais registruotomis pašto korespondencijos siuntomis, teikė Bendrovei-3 šaukimus atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Šias pašto korespondencijos siuntas AB „D“ grąžino kaip neatsiimtas.“
5.6. „Inspekcija 2018-05-16 raštu Nr. 2R-3481(2.13.) informavo Pareiškėją apie skundo nagrinėjimo eigą bei priežastis, kodėl skundas neišnagrinėtas per ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytus terminus.“
5.7. „Inspekcija 2019-01-18 raštu Nr. 2R-441(2.13.) prašė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato [Vilniaus AVPK] Vilniaus rajono policijos komisariato [Vilniaus r. PK]
2019 m. vasario 14 d. 10 val. atvesdinti Bendrovės-3 vadovą [Vadovas; pavardė žinoma], kaip asmenį, traukiamą administracinėn atsakomybėn už administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 505 straipsnio l dalyje, pristatyti į Inspekcijos patalpas [...] apklausai. Apklausos metu Vadovas, nurodęs, kad turi pasitikslinti informaciją savo valdomuose duomenų bazėse, įsipareigojo į Inspekcijos 2018-03-07 rašte
Nr. 2R-1700(2.13.) ir 2018-09-25 rašte Nr. 2R-5284(2,13.) pateiktus klausimus atsakyti iki
2019-02-28. Pagal Vadovo 2019-02-28 elektroniniu laišku pateiktą prašymą šis terminas pratęstas iki 2019-03-04 12:00 val. Nurodytu laiku prašoma informacija negauta.“
5.8. „Be to, 2019-02-14 Vadovui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. 2K-2(2.7.) už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio l dalyje, ir Inspekcijos 2019-03-06 raštu Nr. 2R-1387(2.7.) persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto apylinkės teismui, kartu atkreipiant šio teismo dėmesį į ypatingai piktybinį administracinėn atsakomybėn traukiamo Vadovo elgesį neteikiant Inspekcijai prašomos informacijos.“
5.9. „Inspekcija 2019-03-15 raštu Nr. 2R-1387(2.13.) kvietė Vadovą 2019-05-15 10:00 val. atvykti į Inspekciją [...] administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Nurodytu laiku Vadovui negalint būti Inspekcijos patalpose, Inspekcija prašė iš anksto informuoti apie kitą jam patogų laiką ar vietą, paskambinus telefonu (8 5) 262 0220, elektroniniu paštu barbarajurgeleviciene@ada.lt arba paštu, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Taip pat Vadovas buvo informuotas, kad, jei iki 2019 04 07 17:00 Inspekcijai raštu pateiks Inspekcijos 2018-03-07 raštu Nr. 2R-4700(2.13.) prašytą pateikti informaciją, administracinio nusižengimo protokolas 2019-05-15 dėl ANK 505 straipsnyje numatyto pažeidimo nebus surašomas.“
5.10. „Nurodytu laiku Vadovas į Inspekciją neatvyko, apie neatvykimo priežastis neinformavo, negalėjimą atvykti į Inspekciją minėto protokolo surašymui pateisinančių dokumentų patvirtintų kopijų, kaip ir prašomos pateikti informacijos, reikalingos skundo nagrinėjimui, nepateikė.“
5.11. „Inspekcija 2019-05-21 raštu Nr. 2R-3450(2.13.) kvietė Vadovą 2019-06-27
10:00 val. atvykti į Inspekciją [...] administracinio nusižengimo protokolo surašymui. Nurodytu laiku Vadovui negalint būti Inspekcijos patalpose, Inspekcija prašė iš anksto informuoti apie kitą jam patogų laiką ar vietą [...].“
5.12. „Nurodytu laiku Vadovas į Inspekciją neatvyko, apie neatvykimo priežastis neinformavo, negalėjimą atvykti į Inspekciją minėto protokolo surašymui pateisinančių dokumentų patvirtintų kopijų nepateikė.“
5.13. „2019-06-28 Inspekcijoje gautas Vadovo 2019-06-27 elektroninio pašto pranešimas (Inspekcijos reg. Nr. 1R-4038(2.13.)). Išnagrinėjus gautą informaciją bei Pareiškėjo Skundą, artimiausiu metu tikimės priimti sprendimą dėl pareiškėjo Skundo.“
5.14. „Inspekcija nagrinėdama Pareiškėjo 2018-06-24 skundą (Inspekcijoje gauta
2018-06-24, reg. Nr. IR-5135(2.13.)) (toliau – 2018-06-24 skundas), 2018-10-17 raštu
Nr. 2R-5575(2.13.) ir 2018-11-21 raštu Nr. 2R-6069(2.13.), 2019-01-18 raštu Nr. 2R-404(2.13.) prašė Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atitinkamai iki 2018-10-31, 2018-12-05 ir 2019-01-29 pateikti 2018-06-24 skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją.“
5.15. „Inspekcijoje gauti VMI 2018-11-05 raštas Nr. (14.5-20E)R-6225 (Inspekcijos
reg. Nr. 1R-8390(2.13,E)) ir 2018-12-10 raštas Nr. (14.5-20E)R-6897 (Inspekcijos reg.
Nr. 1R-92I9(2.13.E)), kuriais nepateikta visa Inspekcijos prašyta pateikti informacija.“
5.16. „Inspekcija 2019-01-18 analogiškais raštais Nr. 2R-405(2.13.) ir Nr. 2R-450(2.13.) informavo Pareiškėją apie 2018-06-24 skundo nagrinėjimo eigą ir priežastis, kodėl skundas nėra išnagrinėtas.“
5.17. „Inspekcija 2019-01-18 raštu Nr. 2R-404(2.13.) prašė VMI iki 2019-01-29 pateikti 2018-06-24 skundo nagrinėjimui reikalingą informaciją.“
5.18. „2019-01-24 Inspekcijoje gautas pareiškėjo 2019-01-24 pranešimas (Inspekcijos, reg. Nr. 1R-434(2.13.)), kuriuo Pareiškėjas skundėsi dėl to pačio duomenų valdytojo – VMI analogiškų veiksmų. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo 2019-01-24 pranešimas prijungtas prie 2018-06-24 skundo [Pareiškėjas apie tai informuotas 2019-02-01 raštu]. 2019-01-29 Inspekcijoje gautas VMI
2019-01-29 raštas Nr. (14.5-20E)R-635 (Inspekcijos reg. Nr. 1R-547(2.13.E)).“
5.19. „Dėl Pareiškėjo 2019-01-24 pranešime nurodytų naujų aplinkybių Inspekcija
2019-02-07 raštu Nr. 2R-743(2.13.) kreipėsi į VMI. VMI atsakymas gautas 2019-02-15. Išnagrinėjus Pareiškėjo 2018-06-24 skundo nagrinėjimo metu gautą informaciją, priimtas Inspekcijos 2019-06-27 sprendimas Nr. 3R-543(2.13.), kuris Inspekcijos 2019-06-27 raštu
Nr. 2R-3058(2.13.) pateiktas Pareiškėjui.“
5.20. Iš pateiktų dokumentų turinio nustatyta, kad VDAI 2019-07-04 raštu Pareiškėjui pateikė informaciją apie jo 2017-12-13 ir 2018-06-24 skundų nagrinėjimą bei priimtą sprendimą.

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Skundo tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai ir teismų praktika
6.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau vadinama ir – ADTAĮ) reglamentuojama:
6.1.1. 1 straipsnis – „2. Šis įstatymas nustato asmens duomenų tvarkymo ypatumus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teisinį statusą ir įgaliojimus, žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau kartu – priežiūros institucija, priežiūros institucijos) atliekamo asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų (toliau – pažeidimai) nagrinėjimo ir administracinių baudų skyrimo tvarką. 3. Šis įstatymas taikomas kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais“;
6.1.2. 8 straipsnis – „1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga. Jos administracijos struktūrą tvirtina Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius. 2. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, atlikdama Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas priežiūros institucijos užduotis ir šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma. Jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų. 3.Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Seimo nariai ir kiti pareigūnai, politinės partijos ir politinės organizacijos, asociacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys neturi teisės Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jos vadovui, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, daryti jokio politinio, ekonominio, psichologinio, socialinio spaudimo ar kitokio neteisėto poveikio. Kišimasis į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiklą užtraukia įstatymų nustatytą atsakomybę“;
6.1.3. 11 straipsnis – „l. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija atlieka Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas priežiūros institucijos užduotis. 2. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija taip pat atlieka šias funkcijas: 1) teikia duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams konsultacijas dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos; taip pat rengia metodines rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos ir jas viešai skelbia savo internete svetainėje; [...]“;
6.1.4. 17 straipsnis – „2. Tikrinamas asmuo, pareiškėjas, skundžiamas asmuo ir pažeidimo padarymu įtariamas asmuo taip pat turi teisę: 1) gauti paaiškinimus apie tyrimo ir (ar) patikrinimo arba skundo nagrinėjimo dalyką ir pagrindą; 2) savo iniciatyva pateikti papildomus paaiškinimus ir (ar) informaciją, susijusią su tyrimo ir (ar) patikrinimo atlikimu arba skundo nagrinėjimu;
3) apskųsti priežiūros institucijos veiksmus ar neveikimą; 4) susipažinti su tyrimo ir (ar) patikrinimo atlikimo, skundo nagrinėjimo ir administracinės baudos skyrimo medžiaga, išskyrus valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar kitą įstatymų saugomą paslaptį sudarančią informaciją. [...]“;
6.1.5. 23 straipsnis – „1. Priežiūros institucija nagrinėja skundus dėl Reglamento (ES) 2016/679, šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka“;
6.1.6. 30 straipsnis – „1. Priežiūros institucija praneša pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo pažangą, jei skundas ar jo dalis neišnagrinėta, ar rezultatus ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos. 2. Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta ir pareiškėjui atsakyta per 4 mėnesius nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde ar jo dalyje nurodytų ar nagrinėjimo metu paaiškėjusių aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties, skundžiamo asmens ir kitų juridinių ar fizinių asmenų vengimo vykdyti priežiūros institucijos reikalavimus, skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio arba kitų objektyvių priežasčių būtina skundo ar jo dalies nagrinėjimą pratęsti. Šiais atvejais skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Bendras skundo ar jo dalies nagrinėjimo terminas negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai nuo skundo gavimo priežiūros institucijoje dienos. Apie skundo ar jo dalies nagrinėjimo termino pratęsimą ir pratęsimo priežastis pranešama pareiškėjui. Skundas ar jo dalis turi būti išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką“;
6.1.7. 31 straipsnis – „1. Priežiūros institucija, baigusi skundo ar jo dalies nagrinėjimą, motyvuotai nusprendžia: 1) pripažinti skundą ar jo dalį pagrįsta; 2) atmesti skunda ar jo dalį. [...].
5. Priežiūros institucijos sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“
6.1.8. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (redakcija, galiojusi nuo 2017-01-01 iki 2018-07-16) buvo reglamentuojama: 49 straipsnis – „Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos apimties ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio būtina skundo tyrimą pratęsti. Šiais atvejais skundo tyrimo terminas pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip
2 mėnesiais. Visas skundo tyrimo terminas negali būti ilgesnis negu 4 mėnesiai. Apie Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimą pratęsti skundo tyrimo terminą informuojamas pareiškėjas. Skundai turi būti ištirti per įmanomai trumpiausią laiką.“
6.2. Administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau vadinama ir – ADTAĮ) nustatyta:
6.2.1. 3 straipsnis – „1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus. 2. Teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų (neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar teisės aktas arba veiksmas (neveikimas) neprieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo įgaliojimus“;
6.2.2. 5 straipsnis – „1. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

7. Konstitucinio Teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama LVAT) praktika:
7.1. Konstitucinio Teismo 2008-01-22 nutarimas — „Visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti; skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą; valstybės tarnybos skaidrumas yra būtina prielaida, neįsigalėti korupcijai, protekcionizmui, vienų asmenų diskriminavimui ir privilegijų teikimui kitiems, užkirsti kelią piktnaudžiavimams valdžia, taigi ir būtina prielaida žmonėms pasitikėti viešosios valdžios institucijomis ir apskritai valstybe. [...]“;
7.2. LVAT 2016-02-22 nutartis 2016-02-22 administracinėje byloje Nr. A-U50-520/2016:
„[...] atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. [...]“;
7.3. LVAT 2014-05-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-610/2014 – „[...] viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ja nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu. Tačiau tai nereiškia, kad VAĮ, kitų šiam ginčui aktualių teisės aktų taikymo požiūriu atsakovas privalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos asmenys [...].“

Tyrimo išvados

8. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, pažymima:
8.1. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, VDAI yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, kurios veikla grindžiama teisėtumo, nešališkumo, viešumo, profesionalumo atliekant savo funkcijas principais. Remiantis to paties teisės akto 23 straipsnio 1 dalies teisės normomis, VDAI pagal kompetenciją nagrinėja skundus dėl Reglamento (ES) 2016/679, ADTAĮ ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. VDAI taip pat teikia duomenų subjektams, duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams konsultacijas dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos, dalyvauja formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje bei ją įgyvendina, ir pan. (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis). VDAI, atlikdama teisės aktuose jai nustatytas priežiūros institucijos funkcijas bei priimdama sprendimus dėl jų atlikimo, yra nepriklausoma. Jos teisės gali būti suvaržytos tik įstatymų. Seimo kontrolierius taip pat pažymi, jog, vadovaujantis pirmiau minėto teisės akto 31 straipsnio 5 dalies nuostatomis, VDAI sprendimai gali būti skundžiami teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka;
8.2. Pareiškėjas Skunde, adresuotame Inspekcijai, tarp kitko, tik nurodė, kad „užteks ir šių poros atvejų (dėl 2017-12-13 ir 2018-06-24 skundų nagrinėjimo VDAI), jog LRSKĮ pasidomėtų ir pateiktų pažymą, ar VDAI (ne)tinkamai vilkina šiuos tyrimus ir taip (ne)pažeidžia mano teisių į gerą viešą administravimą.“ Seimo kontrolierius raštu kreipėsi į VDAI, prašydamas pateikti motyvuotą informaciją dėl Pareiškėjo nurodytų skundų nagrinėjimo;
8.3. VDAI pateikė motyvuotą informaciją ir dokumentus, iš kurių turinio nustatyta:
8.3.1. dėl Pareiškėjo 2017-12-13 skundo nagrinėjimo:
1) šis skundas neišnagrinėtas dėl, Seimo kontrolieriaus nuomone, objektyvių priežasčių, nes VDAI ėmėsi visų pagal kompetenciją priemonių informacijai surinkti (pažymos 5 punktas), Bendrovės-3 vadovui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas už administracinį nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio l dalyje, ir Inspekcijos 2019-03-06 raštu persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus miesto apylinkės teismui, kartu atkreipiant šio teismo dėmesį į ypatingai piktybinį administracinėn atsakomybėn traukiamo Vadovo elgesį neteikiant Inspekcijai prašomos informacijos;
2) Pareiškėjas buvo informuojamas apie 2017-12-13 skundo nagrinėjimo eigą bei priežastis, kodėl skundas neišnagrinėtas per ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytus terminus (pažymos 5.3, 5.6 punktai);
3) Inspekcijoje 2019-06-28 gautas Vadovo pranešimas (pažymos 5.13 punktas). Kaip informavo Inspekcija, išnagrinėjus gautą informaciją bei Pareiškėjo skundą, artimiausiu metu bus priimtas sprendimas;
8.3.2. dėl Pareiškėjo 2018-06-24 skundo nagrinėjimo:
1) Pareiškėjas buvo informuotas apie skundo nagrinėjimo eigą bei priežastis, kodėl skundas neišnagrinėtas per ADTAĮ 49 straipsnyje nustatytus terminus (pažymos 5.16 punktas);
2) Pareiškėjas buvo informuotas dėl 2019-01-24 pateiktos informacijos (pranešimo) prijungimo prie 2018-06-24 skundo (pažymos 5.18 punktas);
3) VDAI dėl Pareiškėjo 2018-06-24 skundo 2019-06-27 priėmė sprendimą, kuris gali būti skundžiamas (jeigu Pareiškėjas nesutinka su sprendimu) Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (pažymos 5.19 punktas);
8.4. pažymėtina, kad VDAI 2019-06-13 raštu Pareiškėjui pateikė informaciją (paaiškinimą) apie 2017-12-13 ir 2018-06-24 skundų nagrinėjimo eigą bei priežastis, dėl kurių šie skundai neišnagrinėti.

9. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį į tai, kad aplinkybės, nurodytos Skunde (dėl
2017-12-13 ir 2018-06-28 skundų nagrinėjimo VDAI), jau buvo aprašytos Pareiškėjo 2018-10-29 kreipimesi. Pažymėtina, kad jame nurodytos aplinkybės kartu su kitomis Pareiškėjo skundžiamomis aplinkybėmis (dėl VDAI veiklos problemų, nagrinėjant asmenų skundus) buvo sistemiškai įvertintos ir dėl jų teiktos išvados (surašyta 2019-02-25 pažyma Nr. 4D-2018/1-1481), organizuotas susitikimas su VDAI atstovais VDAI veiklos trūkumams, problemoms aptarti.
Kadangi problemos dėl galimai nepagrįstai ilgai VDAI nagrinėjamų skundų buvo žinomos, analizuojamos, įvertintos, Inspekcijai teiktos rekomendacijos, šiuo tyrimu nustatytos aplinkybės (dėl aplinkybių sudėtingumo, Bendrovės-3 vengimo pateikti informaciją, dalinės informacijos pateikimo, dėl ADTAĮ nustatytų skundams išnagrinėti terminų nesilaikymo) neduoda pagrindo keisti pirmiau Seimo kontrolieriaus priimtų sprendimų.

10. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad, nagrinėdama Pareiškėjo skundus, Inspekcija pagal kompetenciją ėmėsi visų priemonių informacijai gauti, Pareiškėjas buvo informuotas apie skundų nagrinėjimo eigą bei priežastis, kodėl jie nebuvo išnagrinėti per nustatytus terminus; pagal pateiktą informaciją, dėl 2017-12-13 Pareiškėjo skundo artimiausiu metu bus priimtas sprendimas, dėl 2018-06-24 Pareiškėjo skundo yra priimtas sprendimas, kuris gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (jeigu Pareiškėjas nesutinka su sprendimu, jis turi teisę skųsti sprendimą teismui, nurodant aplinkybes, su kuriomis jis nesutinka, taip pat terminus, per kuriuos buvo išnagrinėtas skundas).
Kadangi Skunde nurodytos aplinkybės Seimo kontrolieriaus jau buvo analizuotos, vertintos, teisės aktų pažeidimai konstatuoti, teiktos rekomendacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi („skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas“), Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia
X skundo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų tyrimą nutraukti.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1- 633
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį