Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių15
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė807862

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ ALYTAUS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2019 m. birželio 17 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Alytaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Alytaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai paėmus jo žaidimų kompiuterį.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad „Pagal Protokolą 2019-01-29 Nr. 7.20/543 buvo paimtas Sony PS-3 žaidybinis kompiuteris. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtas kompiuteris neturėjo internetinių prieigų, nes jos buvo pašalintos ir buvo pristatyta pažyma tai patvirtinanti. [...]. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal [...] KD įsakymą buvo priimtas kompiuteris, pagal tą patį buvo paimtas. Čia nesuvokiami pareigūnų veiksmai.“(šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. 2019 m. birželio 20 d. raštu Nr. 4D-2019/1-773/3D-1616 Seimo kontrolierius kreipėsi į Alytaus PN prašydamas pateikti Skundo nagrinėjimui reikšmingą informaciją.

5. 2019 m. liepos 26 d. Seimo kontrolierius gavo 2019 m. liepos 19 d. Alytaus PN raštą Nr. 8-6738, kuriame nurodoma, kad:
5.1. „Nuteistasis X į Regionų apygardos administracinį teismą raštiškai kreipėsi 2019 m. gegužės 13 d.“;
5.2. Pareiškėjo skundas (reg. Nr. I-2631) paskirtas nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams.

6. 2019 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 4D-2019/1-773/3D-2000 Seimo kontrolierius kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą prašydamas pateikti informaciją, susijusią su Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmuose nagrinėjama byla pagal Pareiškėjo skundą.

7. 2019 m. rugpjūčio 28 d. Seimo kontrolierius gavo 2019 m. rugpjūčio 26 d. Regionų apygardos administracinio teismo raštą Nr. SD1-202/2019 su priedais, iš kurių turinio nustatyta, kad 2019 m. gegužės 13 d. Regionų apygardos administraciniame teisme (Kauno rūmuose) buvo gautas Pareiškėjo skundas dėl turtinės ir neturtinės žalos, kilusios dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai paėmus jo žaidimų kompiuterį, atlyginimo; 2019 m. gegužės 22 d. Regionų apygardos administracinio teismo (Panevėžio rūmų) nutartimi Pareiškėjo skundas buvo priimtas nagrinėti; pasiruošimas bylos nagrinėjimui buvo baigtas 2019 m. birželio 7 d.; teismo posėdis dar nėra paskirtas.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:
17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: [...] 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme. [...] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

Tyrimo išvados

9. Skunde nurodoma, kad Alytaus PN pareigūnai galimai nepagrįstai paėmė Pareiškėjo iki 2019 m. sausio 29 d. teisėtai turėtą ir laikytą žaidimų kompiuterį.

10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2019 m. gegužės 13 d. Regionų apygardos administraciniame teisme (Kauno rūmuose) buvo gautas Pareiškėjo skundas dėl turtinės ir neturtinės žalos, kilusios dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai paėmus jo žaidimų kompiuterį, atlyginimo; 2019 m. gegužės 22 d. Regionų apygardos administracinio teismo (Panevėžio rūmų) nutartimi Pareiškėjo skundas buvo priimtas nagrinėti; pasiruošimas bylos nagrinėjimui buvo baigtas 2019 m. birželio 7 d.; teismo posėdis dar nėra paskirtas.
Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad išsprendus teisminį ginčą bus iš esmės atsakyta į Pareiškėjo Skunde keliamą klausimą, t. y., ar Alytaus PN pareigūnai pagrįstai / nepagrįstai paėmė Pareiškėjo žaidimų kompiuterį?

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo
17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, kuriuose nustatyta, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei paaiškėja, jog skundas tuo pačiu klausimu yra nagrinėjamas teisme, Skundo dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai paėmus Pareiškėjo žaidimų kompiuterį, tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl Alytaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai paėmus jo žaidimų kompiuterį, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-773
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį