Created jtemplate joomla templates

Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių11
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių99
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė817302

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDŲ PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2019-12-31 ir 2020-01-06 gauti X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas, nuteistasis) keli skundai (toliau vadinam – Skundas) dėl Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus (toliau tekste ir citatose vadinama ir – Marijampolės PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo) susijusių su galimybe apsipirkti parduotuvėje; galimai tinkamai nereaguojant į bado akcijos paskelbimą bei neužtikrinant tinkamos sveikatos priežiūros.

2. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad:
2.1. „[...] 2019-12-16 Marijampolės PN [...] padaviau prašymą, kad būtų sudaryta man galimybė apsiprekinti jų įstaigos parduotuvėje [...]. [...] nesulaukiau šios paslaugos, tada 2019-12-17 pakartotinai kreipiausi su prašymu į būrio auklėtoją, kad ši leistų man apsiprekinti, tačiau ir vėl nesulaukiau šios galimybės [...]. [...] 2019-12-19 d. padaviau užklausą, dėl kokių priežasčių man nėra suteikiama galimybė apsiprekinti nuo pat atvykimo 2019-12-13 [...]. [...] 2019-12-20 buvau vedamas į komisiją, kuri man skyrė paras KTP, atimdama galimybę apsipirkti, paskambinti savo šeimai ir pan. [...]. [...] 2019-12-20 18.30 val. buvau nuvestas apsipirkti higienos ir kanceliarijos prekių [...]. [...] sekantis kartas pagal grafiką turėjau būti apiprekinimas 2019-12-27, tačiau man paklausus budėjusio pareigūno, kodėl aš likau nenuvestas į parduotuvę, pareigūnas atsakė, kad pamiršo mane nuvesti ir kad dabar turėsiu laukti [...], nes dabar šventės ir parduotuvė ilgai nedirbs [...]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „[...] nuo 2019-12-19 [...] buvau paskelbęs bado akciją ir nebuvau apžiūrėtas nei med. sesutės nei gydytojo [...]. [...] visiškai niekas nereaguoja į nieką [...].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jo Skundo aplinkybes.


TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2020-01-07 raštu Nr. 4D-2019/1-1611/3D-49 kreipėsi Marijampolės PN administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.
Marijampolės PN administracija 2020-01-17 raštu Nr. 9/07-983 informavo:
4.1 „[...] vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d įsakymu Nr. 194 „Dėl pataisos ištaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 77 punktu pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę. Atsižvelgiant į Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles ir užtikrinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d įsakymo Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 77 punkto vykdymą, nuteistajam X galimybė apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje buvo sudaryta 2019 m. gruodžio 20 d. Patiksliname,
jog nuteistasis, X, į Marijampolės pataisos namų Kybartų sektorių atvyko 2019 m. gruodžio 13 d. 2019 m. gruodžio 17 d. Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 7/07K-306 „Dėl nuteistųjų priskyrimo grupėms ir suskirstymo į būrius bei kambarius“ buvo priskirtas paprastajai nuteistųjų grupei ir paskirtas į <...>. 2019 m. gruodžio 17 d. nuteistais, X, pateikė prašymą Nr. 49/07KB2-1987, kuriame prašė leisti jam apsipirkti Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus parduotuvėje. Į nuteistojo prašymą buvo duotas teigiamas atsakymas ir jam buvo leista apsipirkti pagal numatytą jo būrio nuteistųjų apsipirkimų grafiką. Pagal Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 7/07K-282 „Dėl nuteistųjų maisto produktų ir būtiniausių reikmenų įsigijimo Kybartų sektoriaus parduotuvėje gruodžio mėnesio grafiko patvirtinimo“ artimiausia nuteistojo, X, priskirto būrio apsipirkimo diena, po jo paskyrimo į <...> nuteistųjų būrį, buvo 2019 m. gruodžio 19 d. 2019 m. gruodžio 19 d. nuteistasis, X, buvo įtrauktas į žiniaraštį nuteistųjų prekinimuisi, tačiau tuo metu nuteistasis buvo atsisakęs gyventi jam administracijos paskirtame <...> nuteistųjų būryje. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, jog, atsižvelgiant į nuteistojo, X, atsisakymą gyventi jam administracijos paskirtame būryje, 2019 m. gruodžio 19 d. Marijampolės pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 7/07K-310 „Dėl nuteistųjų priskyrimo grupėms ir suskirstymo į būrius bei kambarius“ nuteistasis, X, buvo perkeltas į <...> nuteistųjų būrį <...> kambarį <...> miegamąją vietą. Pažymime, jog artimiausia <...> būrio nuteistųjų apsipirkimo grafike numatyta data buvo 2019 m. gruodžio 20 d. Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. nuteistajam, X, buvo sudaryta galimybė apsipirkti pagal <...> būrio nuteistųjų apsipirkimo grafiką. Įrašas apie nuteistojo apsipirkimą yra fiksuotas 2019 m. gruodžio 20 d. „Žiniaraštyje nuteistųjų prekinimuisi“ [...]“;
4.2. „[...] nuteistasis X bado akciją pradėjo 2019 m. gruodžio 19 dieną (pridedama nuteistojo paaiškinimo kopija), 2019 m. gruodžio 20 d. gavus nuteistojo paaiškinimą dėl skelbiamos bado akcijos, pareigūnui buvo pavesta išsiaiškinti nuteistojo badavimo priežastis, ko pasėkoje pabendravus su nuteistuoju X buvo surašyta pažyma „dėl nuteistojo badavimo“ Nr. 4/49-31 10 (pridedama pažymos kopija), taip pat apie nuteistojo badavimą buvo pranešta Kalėjimo departamentui prie LR Teisingumo ministerijos, bei nuteistojo X paaiškinimo kopija dėl bado akcijos paskelbimo buvo pateikta Laisves atėmimo vietų ligoninės (toliau — LAVL) Sveikatos priežiūros tarnybai [...]“;
4.3 „[...] 2019 m. gruodžio 27 d. nuteistasis X buvo įtrauktas į „Žiniaraštį nuteistųjų prekinimuisi“, tačiau nuteistasis, kadangi jis atlikinėjo paskirtą nuobaudą Kamerų tipo patalpose, turėjo kreiptis dėl nuvedimo apsiprekinti į budinčią pamainą. Nuteistasis X į budinčios tarnybos pareigūnus kreipėsi pavėluotai, kaip jau įstaigoje esanti parduotuvė buvo baigusi darbą [...].“

5. Seimo kontrolierius 2020-04-02 raštu Nr. 4D-2019/1-1611/3D-854 kreipėsi LAVL administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.
LAVL administracija 2020-04-17 raštu Nr. 9/07-S-1460 informavo:
„Nuteistasis X [...], jo teigimu, badavo nuo 2019-12-19 d. šeimos gydytojo buvo apžiūrėtas 2019-12-23 d. [...] Priėmimo metu leidimo kameroje turėti patalynę ir čiužinį neprašė.
Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje Sveikatos priežiūros skyriuje nėra nuolatos dirbančių medicinos specialistų. Šį sektorių aptarnauja Marijampolės PN SPS specialistai. Nuteistieji priimami pirmadieniais nuo 10.00 iki 17.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val.
Nuteistasis priėmimo metu minėjo apie stuburo skausmą, buvo išrašyta medikamentai tačiau įspėtas dėl pašalinio medikamento poveikio badavimo metu.
Šeimos gydytojas tris kartus konsultavo dėl nugaros skausmo, skirtas gydymas.“


Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

6. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama ir– BVK):
92 straipsnis. Nuteistųjų teisė apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje – „1. Nuteistieji turi teisę už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje – įsigyti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų. Drausmės grupės sąlygomis ir kamerų tipo patalpose laikomi nuteistieji turi teisę įsigyti tik maisto produktų, higienos reikmenų ir kanceliarinių prekių; jų sąrašą nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės“;
118 straipsnis „Pataisos įstaigų administracijos veiksmai nuteistųjų badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus atveju“ – 1. Jeigu nuteistasis ar grupė nuteistųjų paskelbia badavimą, atsisako dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo, atsisakymo dirbti ar vykdyti kitus administracijos įsakymus ir nurodymus priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą. Pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti. 2. Jeigu nuteistųjų reikalavimai yra neteisėti, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo asmeniškai apie tai pranešti nuteistiesiems ir pareikalauti neteisėtus veiksmus nutraukti. Šio nurodymo nevykdantiems nuteistiesiems gali būti skiriamos nuobaudos“;
145 straipsnis. Nuteistųjų laikymo sąlygos kamerų tipo patalpose – „1. Nuteistieji, atliekantys šio Kodekso 142 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytą nuobaudą, į darbą nevedami. Perkelti į kamerų tipo patalpas nuteistieji neturi teisės gauti pasimatymų, smulkiųjų paketų, siųsti laiškų (išskyrus atvejus, kai jie įgyvendina šio Kodekso 100, 109 ir 183 straipsniuose nurodytas teises), taip pat paskambinti telefonu. Jiems neleidžiama apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje, išskyrus higienos reikmenų įsigijimą, turėti maisto produktų ir kitų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytų daiktų. Šioje dalyje nurodytiems nuteistiesiems leidžiama skaityti knygas, žurnalus, laikraščius ir kitą literatūrą, kasdien vieną valandą, o nepilnamečiams, neįgaliesiems, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir ligoniams (pagal gydytojo išvadą) – dvi valandas pasivaikščioti. [...] 4. Kamerų tipo patalpose nuteistieji laikomi rakinamose kamerose“;
174 straipsnis. „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra“ – „1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems teikiamos sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro nustatyta tvarka. 2. Pirminio lygio ambulatorinę arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų asmens sveikatos priežiūrą užtikrina laisvės atėmimo vietų ligoninė arba pataisos įstaigų asmens sveikatos priežiūros padaliniai. Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pataisos įstaigų patalpose.“

7. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (redakcija, galiojusi iki 2020-01-22), buvo nustatyta:
„77. Pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę.“


Tyrimo išvados

8. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:
8.1. dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų, susijusių su leidimu apsipirkti;
8.2. dėl Marijampolės PN pareigūnų nereagavimo į bado akcijos paskelbimą bei galimai neužtikrinamos tinkamos sveikatos priežiūros


Dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų, susijusių su leidimu apsipirkti

9. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui skundėsi, kad perkėlus jį į Marijampolės PN jam nebuvo sudarytos sąlygos apsipirkti įstaigos parduotuvėje.

10. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 77 punkte nurodyta, jog pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę.
10.1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į Marijampolės PN atvyko 2019 m. gruodžio 13 d.; 2019 m. gruodžio 17 d. Marijampolės PN direktoriaus įsakymu paskirtas į <...> nuteistųjų būrį ir 2019 m. gruodžio 17 d. pateikė prašymą leisti apsipirkti parduotuvėje. Į Pareiškėjo prašymą buvo duotas teigiamas atsakymas ir jam buvo leista apsipirkti pagal numatytą jo būrio nuteistųjų apsipirkimų grafiką, artimiausia Pareiškėjui priskirto būrio apsipirkimo diena buvo 2019 m. gruodžio 19 d.; 2019 m. gruodžio 19 d. Pareiškėjas atsisakė gyventi jam paskirtame <...> nuteistųjų būryje, todėl tą pačią dieną jis buvo perkeltas į <...> nuteistųjų būrį. Artimiausia <...> būrio nuteistųjų apsipirkimo grafike numatyta data buvo 2019 m. gruodžio 20 d.; 2019 m. gruodžio 20 d. Pareiškėjui, buvo sudaryta galimybė apsipirkti pagal <...> būrio nuteistųjų apsipirkimo grafiką.
Skunde Pareiškėjas nurodo, kad 2019-12-20 buvo nuvestas įsigyti tik higienos ir kanceliarijos prekių. Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. gruodžio 20 d. Drausmės komisijos nutarimu Pareiškėjas buvo patalpintas į kamerų tipo patalpas 25 (dvidešimt penkioms) paroms (šios pažymos 4.1 punktas).
BVK 145 straipsnyje numatyta, kad kamerų tipo patalpose laikomiems nuteistiesiems neleidžiama apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje, išskyrus higienos reikmenų įsigijimą, turėti maisto produktų ir kitų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nurodytų daiktų.
Taigi, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į teisinį reguliavimą, kadangi Pareiškėjas buvo patalpintas į kamerų tipo patalpas, jam 2019-12-20 buvo leista įsigyti tik higienos ir kanceliarijos prekių, apsipirkti buvo sudarytos galimybės nepažeidžiant teisės aktuose numatytų sąlygų.
10.2. Skunde Pareiškėjas nurodo, jog pagal grafiką turėjo teisę apsipirkti 2019-12-27, tačiau, paklausus budėjusio pareigūno, kodėl liko nenuvestas į parduotuvę, pareigūnas Pareiškėjui atsakė, kad pamiršo jį nuvesti.
Skundo tyrimo metu Marijampolės PN pateikė paaiškinimą, kad 2019 m. gruodžio 27 d. Pareiškėjas buvo įtrauktas į „Žiniaraštį nuteistųjų prekinimuisi“, tačiau Pareiškėjas, kadangi jis atlikinėjo paskirtą nuobaudą kamerų tipo patalpose, turėjo kreiptis į budinčią pamainą dėl nuvedimo apsiprekinti. Pareiškėjas į budinčios tarnybos pareigūnus kreipėsi pavėluotai, „kaip jau įstaigoje esanti parduotuvė buvo baigusi darbą“.
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 77 punkte nurodyta, jog pataisos įstaigos direktorius privalo užtikrinti, kad kiekvienas nuteistasis dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti pataisos įstaigos parduotuvėje ne rečiau kaip kartą per savaitę.
Pažymėtina, jog Pareiškėjas 2019-12-20 turėjo galimybę apsiprekinti ir sekančiam apsipirkimui jo pavardė buvo įtraukta 2019 m. gruodžio 27 d. į „Žiniaraštį nuteistųjų prekinimuisi“, t. y. jo pavardė buvo įtraukta į iš anksto numatytą grafiką, atsižvelgiant į tai 2019-12-27 jam turėjo būti užtikrinta grafike numatyta galimybė apsiprekinti, ypač atsižvelgiant į tai, kad šventiniu laikotarpiu galimybės apsipirkti nėra dėl objektyvių priežasčių. Dėl to Seimo kontrolierius vertina kritiškai Marijampolės PN paaiškinimą, kad Pareiškėjas pavėluotai kreipėsi į pareigūnus dėl nuvedimo apsiprekinti. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, pataisos įstaigos direktoriaus pareiga užtikrinti, kad nuteistasis dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti ne rečiau kaip kartą per savaitę.

11. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į teisinį reguliavimą, konstatuotina, jog 2019-12-27 Pareiškėjui nebuvo užtikrinta galimybė apsiprekinti įstaigos parduotuvėje, todėl Skundo dalis dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su 2019-12-27 neužtikrinta galimybe kartą per savaitę apsiprekinti įstaigos parduotuvėje, pripažįstama pagrįsta.

Dėl Marijampolės PN pareigūnų nereagavimo į bado akcijos paskelbimą
bei galimai neužtikrinamos tinkamos sveikatos priežiūros

12. Pareiškėjas Skunde teigia, kad nuo 2019-12-19 buvo paskelbęs bado akciją ir nebuvo apžiūrėtas gydytojo, pasak Pareiškėjo, niekas nereaguoja į bado akcijos paskelbimą.

13. BVK 118 straipsnyje nurodyta, kad, jeigu nuteistasis paskelbia badavimą, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas, o poilsio ir švenčių dienomis – ir pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas privalo nedelsdamas išsiaiškinti badavimo priežastis, nuteistųjų reikalavimus ir jų teisėtumą bei privalo apie tai nedelsdamas pranešti Kalėjimų departamento direktoriui arba jį pavaduojančiam pareigūnui ir imtis įmanomų priemonių teisėtiems nuteistųjų reikalavimams patenkinti.
Pažymėtina, kad Marijampolės PN administracija Seimo kontrolierių informavo, jog Pareiškėjas bado akciją pradėjo 2019 m. gruodžio 19 dieną, 2019 m. gruodžio 20 d. gavus Pareiškėjo paaiškinimą dėl skelbiamos bado akcijos, pareigūnui buvo pavesta išsiaiškinti nuteistojo badavimo priežastis, todėl, pabendravus su Pareiškėju, buvo surašyta pažyma „dėl nuteistojo badavimo“ Nr. 4/49-31 10, taip pat apie Pareiškėjo badavimą buvo pranešta Kalėjimo departamentui prie LR Teisingumo ministerijos, bei Pareiškėjo paaiškinimo kopija dėl bado akcijos paskelbimo buvo pateikta ir LAVL Sveikatos priežiūros tarnybai.
BVK 174 straipsnyje numatyta, kad pirminio lygio nuteistųjų asmens sveikatos priežiūrą užtikrina laisvės atėmimo vietų ligoninė arba pataisos įstaigų asmens sveikatos priežiūros padaliniai. Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pataisos įstaigų patalpose.
Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Marijampolės PN Sveikatos priežiūros skyriuje (SPS) nėra nuolat dirbančių medicinos specialistų. Šį sektorių aptarnauja Marijampolės PN SPS specialistai. Nuteistieji priimami pirmadieniais nuo 10.00 iki 17.00 val. ir ketvirtadieniais nuo 14.00 iki 18.00 val. Pareiškėjas badavo nuo 2019-12-19 ir šeimos gydytojo buvo apžiūrėtas 2019-12-23. Papildomai Pareiškėjas tris kartus buvo konsultuotas šeimos gydytojo. Taigi teigti, kad Pareiškėjas nėra / nebuvo konsultuojamas gydytojo, nėra pagrindo.

14. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta bei į teisinį reguliavimą, konstatuotina, jog Marijampolės PN pareigūnai, Pareiškėjui paskelbus apie bado akciją, reagavo tinkamai – teisės aktuose numatyta tvarka, Pareiškėjo teiginiai, kad paskelbus bado akciją nebuvo apžiūrėtas gydytojo, neatitinka tikrovės, todėl Skundo dalis dėl Marijampolės PN pareigūnų nereagavimo į bado akcijos paskelbimą bei neužtikrinamos tinkamos sveikatos priežiūros pripažįstama nepagrįsta.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl Marijampolės PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su 2019-12-27 nesudaryta galimybe apsipirkti, pripažinti pagrįsta.

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl Marijampolės PN pareigūnų nereagavimo į bado akcijos paskelbimą bei neužtikrinamos tinkamos sveikatos priežiūros atmesti.


SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

17. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 17 punktu, Marijampolės PN direktoriui rekomenduoja:
imtis priemonių užtikrinti, kad Marijampolės PN ateityje visi nuteistieji dienotvarkėje nustatytu laiku galėtų apsipirkti ne rečiau kaip kartą per savaitę, ypatingą dėmesį skiriant apsipirkimui prieššventiniais laikotarpiais.

18. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2019/1-1611
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį