Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 Wien

Tel.: +43 1 580 30 0;

Faks.: +43 1 580 30 699

http://fra.europa.eu/en 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. ir įsikūrusi Vienoje. Seimo kontrolierių įstaiga priklauso Agentūros įkurtam informacijos tinklui (FRANET) ir nuolat jam teikia informaciją pagrindinių teisių klausimais.

Agentūros tikslas - atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms bei valdžios įstaigoms teikti pagalbą, dalytis su pagrindinėmis teisėmis susijusia patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę ir jas remti, kai jos imasi priemonių ir nustato veiksmų kryptis.

Pagrindinės Agentūros užduotys:

Agentūros valdymo organai:

Šiuo metu Agentūros direktoriaus pareigas eina Morten Kjerum.